Zimbra High Availability (Active/Standby)

    เมื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะงานด้าน IT และถึงแม้วิธีที่เราสรรหามาป้องกันเหตุร้ายเป็นวิธีที่ดีแล้ว ก็อาจยังมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เราทำ raid ให้กับ harddisk ซึ่งเป็นการป้องการข้อมูลไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้กับงานด้าน IT วันดีคืนดี card raid controller หรือ mainboard ของ server ดันเสียขึ้นมา และทำให้ข้อมูลสำคัญของผู้บริหารอันตธานหายไป ซึ่งเราชาว IT อธิบายให้เขาฟังอย่างไร เขาก็ไม่เข้าใจ แถมความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือในความสามารถของเรา อาจถูกลดระดับลงได้

    การป้องกันข้อมูลอีกระดับแถมยังได้ประโยชน์ของการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ (Business Continuity) อีกด้วย คือการทำ High Availability หรือ HA ซึ่งหากเกิดปัญหาใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ Server ตัวหลัก (Active) ของเราเสียหาย ทำงานไม่ได้ Server อีกตัว (Standby) ที่คอย monitor Server ตัวหลักก็จะทำหน้าที่แทนทันที

    ทีมงานได้พัฒนาความสามารถด้าน HA ให้กับ Zimbra เพื่อยกระดับความสามารถ และการทำงานที่ต่อเนื่องของระบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่ Email มีความสำคัญอย่างยิ่ง หยุดการใช้งานไม่ได้ หรือทำ Zimbra DR Site

    จากรูปด้านล่าง ในกรณีปกติที่ Server หลักทำงานอยู่ ข้อมุูล Email ที่รับ-ส่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะถูก Sync ให้เหมือนกันกับ Server สำรองแบบ Real Time เมื่อเกิดปัญหากับ Server หลัก Server สำรองก็จะทำงานแทนได้โดยที่ข้อมูลไม่สูญหาย

สนใจรายละเอียด ของโซลูชั่นนี้ โทรสอบถามได้ที่ 081-5414144

Zimbra Multi Site System

    ในบางบริษัทที่มีสาขามากกว่า  1 สาขา  ในแต่ละสาขามีการใช้งาน Email กันเป็นจำนวนมาก ทั้งรับส่งกันภายในสาขาเดียวกันเอง และรับส่งกันต่างสาขา ปัญหาก็คือ ปริมาณข้อมูลที่รับส่งกันจะทำให้สิ้นเปลือง Bandwidth ของ Link ที่เชื่อมต่อกันระหว่างสาขา หาก Link ที่เชื่อมต่อกันไม่เร็วหรือไม่ใหญ่พอ จะทำให้การรังส่งเมล์เป็นไปอย่างล่าช้า และการเพิ่ม Bandwidth ของ Link ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อีกปัญหานึงที่พบก็คือ หาก Link ระหว่างสาขามีปัญหาก็จะไม่สามารถทำการรับส่งเมล์ใด ๆ ได้เลย

    โซลูชั่นที่ทางทีมงาน นำเสนอนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว หลัก ๆ ดังนี้

1. ลดการใช้งาน Bandwidth ระหว่างสาขาได้ โดยที่ผู้ใช้งานเมล์ หากส่งเมล์ถึงผู้ที่อยู่สาขาเดียวกัน ข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในสาขานั้น ๆ

2. เมื่อมีปัญหา Link Down ก็ยังสามารถรับส่งเมล์กับผู้ที่อยู่ในสาขาได้ปกติ

3. ทั้ง 2 สาขา (หรือมากกว่า) สามารถใช้งานภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกันได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ต่างชื่อ

4. สามารถขยายจำนวนสาขาในอนาคต ได้อย่างไม่จำกัดและไม่กระทบกับการทำงานของระบบเดิมที่มีอยู่

 

สนใจรายละเอียด ของโซลูชั่นนี้ โทรสอบถามได้ที่ 081-5414144

Very Large and Scalable Email System

ระบบอีเมล์ขนาดใหญ่ และขยายระบบได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ตามการขยายตัวของการใช้งาน (Very Large and Scalable Email System)